Recommended!

Sunday, 13 January 2013

Happy Birthday Me!

"Bahawasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya. Dan nanti mereka akan dimasukkan kedalam neraka Sair"  (An-Nisa: 10)

No comments: